Karolina Pietrzak

Jestem absolwentką Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku psychologia ze specjalnością kliniczną. Ukończyłam szkolenie dotyczące badania neuropsychologicznego dziecka, w trakcie którego poznałam metody diagnozy neuropsychologicznej dzieci w podejściu psychometrycznym i eksperymentalno-klinicznym oraz szkolenie dotyczące treningu umiejętności społecznych uzyskując certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji. Posiadam również dyplom ukończenia kursu psychologii sportowej uprawniający mnie do legalnej pracy na terenie Polski oraz całej Unii Europejskiej oraz krajów członkowskich EFTA. Prowadzę również zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Doświadczenie zdobywałam pracując m.in.

– w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień „Familia”, jako instruktor terapii uzależnień,

– w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym „Iskierka” w Tychach, prowadząc indywidualne oraz grupowe zajęcia terapeutyczne wspierające rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

– w Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej „Diada”.

– współpracując z klubem sportowym KS Sośnica Gliwice

Oferuję wsparcie psychologiczne dla dorosłych w sytuacji:

 • utraty bliskiej osoby,
 • choroby,
 • utraty pracy,
 • rozpadu związku,
 • udziału w wypadku lub innym nagłym wydarzeniu życiowym
 • obniżonego nastroju, braku motywacji, problemów ze snem
 • poczucia lęku
 • niskiego poczucia własnej wartości, braku akceptacji swojego ciała

Oferta dla sportowców:

 • motywacja
 • radzenia sobie ze stresem i presją
 • przygotowanie na sytuacje trudne
 • samoocena i pewność siebie
 • koncentracja uwagi
 • wyznaczanie celów sportowych i sposoby ich realizacji
 • budowanie zespołu
 • trening mentalny
 • trening relaksacji
 • wsparcie zawodników po urazach sportowych
 • kontrola emocji

Oferta dla Rodziców:

 • poradnictwo dotyczące problemów rozwojowych i wychowawczych (moczenie nocne, lęk separacyjny, zachowania agresywne oraz autoagresywne, masturbacja, okres dojrzewania, zachowania buntownicze)
 • pomoc w rozwiązaniu domowych konfliktów,
 • wspólne tworzenie systemu wychowawczego,
 • pomoc w zrozumieniu potrzeb dziecka,
 • badanie postaw rodzicielskich i osobowości,
 • wsparcie w sytuacji rozwodu
 • terapia relacji dziecko-rodzic,
 • pomoc w przygotowaniu dziecka do posiadania rodzeństwa

Oferta dla dzieci w wieku 0-3:

 • specjalistyczne badania rozwoju,
 • diagnoza i terapia problemów wychowawczych,
 • pomoc w trudnościach w przedszkolu (lęk separacyjny, trudności adaptacyjne, mutyzm wybiórczy, agresja),
 • praca z problemami rodzinnymi (zaburzenia więzi, trudności komunikacyjne)

Oferta dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym:

 • badanie gotowości szkolnej (ocena rozwoju poznawczego oraz emocjonalno-społecznego wraz z opinią)
 • diagnoza uzdolnień, obserwacja w kierunku autyzmu, zespołu Aspergera, wstępna diagnoza w kierunku ADHD, diagnoza przyczyn trudności w uczeniu się
 • badanie Skalą Oceny i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat (badanie inteligencji, mocnych i słabych stron dziecka, wskazanie dzieci o dużych możliwościach intelektualnych)
 • terapia indywidualna: lęk, traumy, depresja, nawracający stres, tiki, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, poczucie własnej wartości, relacje z innymi, samoocena, zaburzenia zachowania, mutyzm selektywny, nieśmiałość, problemy społeczne, motywacja do nauki, Autyzm, Asperger, trening umiejętności poznawczych (uwaga, koncentracja, pamięć), trening umiejętności społecznych.

Oferta dla nastolatków:

 • terapia indywidualna: lęk, depresja, chroniczny stres, traumy, tiki, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, poczucie własnej wartości, relacje z innymi, samoocena, zaburzenia zachowania, nieśmiałość, problemy społeczne, motywacja do nauki, trening umiejętności poznawczych (uwaga, koncentracja, pamięć), trening umiejętności społecznych
 • badanie inteligencji, uzdolnień

Jak pracuję?

1. Pierwsza wizyta w przypadku dzieci i młodzieży:

Pierwsza wizyta zawsze odbywa się bez dziecka, spotykam się z rodzicami i zbieram dokładny wywiad . Następne ustalamy cele naszej pracy i umawiamy spotkania z samym dzieckiem bądź z rodzicami.

2. Diagnoza

Kolejne wizyty przeznaczone są na diagnozę problemu. Diagnoza może opierać się na wykorzystaniu odpowiednich testów psychologicznych bądź na samym wywiadzie psychologicznym.

3. Praca terapeutyczna.

Po przekazaniu rodzicom i dziecku diagnozy umawiamy się na pracę terapeutyczną, która trwa tyle, ile dziecko i rodzina tego potrzebują, aby osiągnąć ustalone cele.

Moja strona: https://www.facebook.com/pracownia.pietrzak/