Półroczna grupa terapeutyczno – rozwojowa

Zapraszamy do uczestnictwa w półrocznej grupie terapeutyczno-rozwojowej z elementami pracy z ciałem.

CO TO JEST?

Psychoterapia grupowa jest formą terapii, w trakcie której uczestnicy mają możliwość pracować nad swoimi problemami w obecności innych osób. Grupa daje wsparcie, siłę i energię potrzebną do uporania się z problemami, z którymi trudno uporać się indywidualnie. To także okazja do tego, aby w bezpiecznych warunkach poznawać i ewentualnie zmieniać swoje sposoby wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. Wsparcie, jakie daje grupa terapeutyczna, pomaga w poradzeniu sobie z trudnymi doświadczeniami z przeszłości jak i tymi przeżywanymi obecnie. 
Pracujemy w podejściu humanistyczno-egzystencjalnym Gestalt, w którym korzysta się z elementów pracy z ciałem. Praca z ciałem pomaga zwiększyć samoświadomość, dotrzeć do swoich emocji i prawdy o sobie oraz uporać się z wieloma trudnościami szybciej i w sposób bardziej bezpośredni.

DLA KOGO?

Dla osób pełnoletnich, które:

 • doświadczają trudności w stworzeniu i utrzymaniu intymnego związku
 • nie są w stanie stworzyć i utrzymać relacji przyjacielskich lub mają z tym trudności
 • doświadczają pustki i poczucia braku sensu życia
 • żyją w stałym napięciu i niepokoju
 • są nadmiernie wycofane, nieśmiałe, osamotnione
 • są nadmiernie impulsywne, zbyt szybko ulegają uczuciom i przechodzą do działania
 • unikają konfrontacji, nie podejmują rywalizacji
 • mają problemy w rozpoznawaniu, doświadczaniu, wyrażaniu uczuć
 • nie rozumieją zachowań, reakcji i uczuć innych ludzi, swoich bliskich
 • są nadmiernie skłonne do intelektualizowania, racjonalizowania
 • są agresywne w sposób bierny
 • boją się swojego gniewu  i gniewu innych
 • boją się bliskości
 • nie potrafią określić swoich granic, na wszystko się zgadzają
 • nie potrafią kochać
 • nie potrafią przyjmować miłości, czułości, tkliwości, przyjaźni, serdeczności
 • nie potrafią się cieszyć, bawić, zachowywać spontanicznie
 • myślą o sobie (albo inni mówią o nich), że są nudni, nieatrakcyjni

CO TO DAJE?

 • Poprawę jakości Twojego życia,
 • Uporanie się ze swoimi trudnościami,
 • Możliwość zmierzenia się ze swoimi lękami,
 • Rozwinięcie umiejętności bycia asertywnym
 • Możliwość zobaczenia w bezpiecznych warunkach jak postrzegają Cię inni ludzie
 • Uzyskanie wsparcia od terapeutów i uczestników
 • Możliwość udzielenia wsparcia i pomocy innym
 • Rozwinięcie umiejętności komunikacji z innymi
 • Polepszenie relacji z ważnymi osobami
 • Umożliwia przezwyciężenie poczucia osamotnienia i izolacji
 • Dostrzeżenie, że inni mają podobne problemy i korzystanie z ich doświadczeń

PROWADZĄCE:
Terapeutka: Katarzyna Konfederak tel: 508 141 275
Asystentka: Ewa Czardybon, tel: 608 406 004
KIEDY: od 12 marca 2018 co tydzień w poniedziałek w godzinach 17:00-20:00

GDZIE: Kopalnia Pozytywnej Zmiany – Gliwice, ul. Kościuszki 42

CENA: 70zl za jedno spotkanie, 280zł miesięcznie, płatne z góry.

ZAPISY i INFORMACJA: warunkiem zakwalifikowania się do grupy jest konsultacja indywidualna z prowadzącą, która pomoże nam przybliżyć Państwu sposób i zasady pracy w grupie terapeutycznej, a Państwu – podjąć decyzję o uczestnictwie. W tym celu należy umówić się telefonicznie na spotkanie pod numerem 508 141 275 lub 608 406 004.
Kolejnym krokiem jest dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 70zł na konto 53 2490 0005 0000 4500 6656 0824 (Alior Bank) do 9 marca 2018.

INFORMACJE DODATKOWE: Ilość miejsc jest ograniczona do 12 osób. Podstawową zasadą pracy w grupie jest zachowanie tajemnicy grupowej oraz innych norm dotyczących psychoterapii w grupie zapewniających uczestnikom poczucie bezpieczeństwa i komfortu.