Coaching Gliwice

Oferujemy sesje coachingowe w Gliwicach dla klientów indywidualnych oraz par. Spotkania, ich cena i warunki są umawiane indywidualnie z wybranym coachem.

CZYM JEST COACHING?

Coaching jest interaktywnym procesem, partnerską relacją pomiędzy coachem a klientem, podczas której coach wspiera klienta w jego rozwoju, pomaga mu wykorzystać jego potencjał w osiąganiu zamierzonych celów. Coachowie pracują z klientami nad różnymi zagadnieniami związanymi rozwojem kariery, biznesem, zdrowiem, finansami, relacjami interpersonalnymi i innymi sprawami. Dzięki coachingowi Klienci precyzują swoje cele, optymalizują działania, podejmują trafniejsze decyzje i coraz pełniej korzystają ze swoich możliwości.

Zakres coachingu zależy od potrzeb samego klienta i może być coachingiem „przez małe c” – wtedy koncentruje się na poprawie konkretnych działań, na przykład wyników w sporcie, czy w innej dziedzinie. „Coaching przez duże C” będzie obejmował pomaganie ludziom w skutecznym osiąganiu celów na różnych poziomach. Zmiana opiera się na wzmocnieniu tożsamości i wartości istotnych dla klienta i na urzeczywistnianiu marzeń i celów. Obejmuje on „coaching przez małe c” i o wiele więcej.

Coaching Gliwice
Coaching Gliwice

Aby wyjaśnić czym jest coaching możemy się posłużyć metaforą. Jest to historia z życia wielkiego psychoterapeuty Miltona Ericksona:

Pewnego dnia na podwórko gospodarstwa, w którym jako dziecko mieszkał Milton, przywędrował nieznany koń. Nikt nie wiedział skąd przybył, a nie miał na sobie żadnego oznaczenia, które mogłoby pomóc ustalić tożsamość jego właściciela. Nie chcąc zatrzymywać zwierzęcia, które na pewno do kogoś należało, ojciec Miltona zdecydował się odprowadzić konia do domu. Wsiadł na niego, wyprowadził go na drogę i po prostu zaufał, że instynkt konia zawiedzie go do domu. Interweniował jedynie wtedy, gdy wierzchowiec schodził z drogi i zaczynał skubać trawę albo zbaczał w pola. Za każdym razem ojciec prowadził go z powrotem na drogę. Po kilku godzinach koń zatrzymał się przed pewnym gospodarstwem i zarżał. Na ten dźwięk, z domu wyszedł właściciel zwierzęcia, który gdy je ujrzał, zaskoczony zapytał ojca Miltona: „Skąd pan wiedział, że ten koń pochodzi właśnie stąd i należy do mnie?”. Na to ojciec odpowiedział: „Ja tego nie wiedziałem, to koń wiedział! Ja tylko pilnowałem, żeby nie zszedł z drogi”.

JAK WYGLĄDA SESJA?

Pierwsza sesja obejmuje kilka obszarów. Coach wprowadza klienta mówiąc kilka słów o coachingu i o tym czym różni się od psychoterapii, poradnictwa, mentoringu czy innych form pomocy psychologicznej. Opowiada o modelu, w którym pracuje, zakreśla granice odpowiedzialności swojej i klienta. Kluczowe znaczenie podczas pierwszej sesji ma nawiązanie relacji z klientem dlatego ważne jest aby coach odpowiedział na pytania i wątpliwości klienta związane z dalszą współpracą oraz tym czego klient może oczekiwać po procesie coachingu.

W trakcie sesji otwierającej ustalone zostają także warunki kontraktu, czyli zasady na których będzie się opierała dalsza współpraca. Klient wspólnie z coachem ustala między innymi jak długo będą trwały spotkania, jak często będą się odbywać, gdzie, jaka jest ich cena i warunki płatności. Coach może również omówić z klientem warunki kontaktowania się poza sesjami.

Po ustaleniu spraw logistycznych coach omawia z klientem jego obecne położenie. Coach stara się poznać klienta, jakim jest człowiekiem, co jest dla niego ważne oraz czego potrzebuje w trakcie sesji aby czuć się komfortowo i móc efektywnie pracować.

Kolejny istotny obszar, którym zajmuje się coach podczas pierwszej sesji jest ustalenie celów klienta. Pomaga w tym „analiza GAP”, składająca się z trzech kluczowych pytań: „gdzie jesteś?”, „gdzie chcesz być?” oraz „co musisz zrobić, aby być tam gdzie chcesz?”. Dalsza część wyznaczania celów to ich doprecyzowanie, które pozwoli je zrealizować.

DLA KOGO SPOTKANIE Z COACHEM?

 • dla osób, które chcą coś zmienić w swoim życiu, ale brakuje im motywacji, albo wcześniejsze próby wprowadzania zmian nie zakończyły się pełnym sukcesem
 • dla osób, które chcą zmieniać swój sposób myślenia, zachowania, funkcjonowania
 • dla osób, które chcą wyznaczyć sobie konkretne cele i sprawdzić, czy są one spójne z ich potrzebami, wartościami, przekonaniami i tożsamością
 • dla osób, które chcą skupić się na rozwiązaniach swoich trudności
 • dla osób, które potrzebują wsparcia na partnerskich zasadach w zmianie jakiegoś obszaru życia
 • dla osób, które chcą coś zmienić w swoich relacjach z innymi – w pracy, w związku

JAK MOŻE POMÓC COACH?

Coach nie może wykonać pracy rozwojowej za klienta, ale może mu towarzyszyć i służyć mu pomocą, gdy klient jest zaangażowany i zdecydowany na zmianę.

 • coach pomaga klientowi spojrzeć na nurtujące go kwestie z innej, szerszej perspektywy
 • coach towarzyszy klientowi w procesie zmian
 • Wspólnie z klientem coach ustala, konkretyzuje cele klienta
 • coach rozpoznaje i wzmacnia zasoby, mocne strony klienta potrzebne do osiągnięcia zamierzonych rezultatów
 • Coach może pomóc w zmianie nawyków i nauce nowych zachowań
 • Coach pomaga rozpoznać ważne dla klienta wartości, co jest ważne dla klienta, co jest dla niego źródłem motywacji, „gdzie jest jego serce”
 • coach pomaga klientowi odnaleźć sposoby lepszego komunikowania się z innymi ludźmi
 • Coach towarzyszy klientowi w procesie poprawy relacji z partnerem i z innymi ludźmi pomagając mu identyfikować trudności, znajdować zasoby i sposoby lepszego funkcjonowania z innymi