Psychiatra Gliwice

Oferujemy konsultacje z lekarzem psychiatrą w Gliwicach. Wizyta i warunki płatności są umawiane indywidualnie ze specjalistą.

CZYM JEST PSYCHIATRIA?

Psychiatria jest gałęzią medycyny zajmująca się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Psychiatra jest lekarzem medycyny, który posiada kwalifikacje umożliwiające rozpoznawanie i leczenie różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. Psychiatra może postawić diagnozę i zidentyfikować przyczynę zaburzeń oraz wraz z pacjentem ustalić plan leczenia. Leczenie może odbywać się w szpitalu lub ambulatoryjnie – w poradni, prywatnym gabinecie. Jeśli szukasz psychiatry w Gliwicach to dobrze, że jesteś na naszej stronie – tym się właśnie zajmujemy.

Psychiatra Gliwice
Psychiatra Gliwice

W obecnych czasach jesteśmy szczególnie narażeni na sytuacje stresowe sprzyjające występowaniu zaburzeń psychicznych. Tego rodzaju trudności dotyczą wielu z nas na różnych etapach życia. Czasami dolegliwości psychiczne mogą być tak intensywne, że znacząco utrudniają codzienne funkcjonowanie i powodują dotkliwe cierpienie. Zwrócenie się po pomoc do lekarza psychiatry pozwoli rozpocząć odpowiednie leczenie i powrót do normalnego życia.

JAK WYGLĄDA WIZYTA?

Wizyta u psychiatry w Gliwicach wygląda podobnie jak wizyta u każdego innego lekarza. Pierwsza wizyta jest zazwyczaj najdłuższa, jej celem jest ustalenie przyczyn występujących objawów. Podczas pierwszej wizyty pacjent opowiada o zgłaszanym problemie, niepokojących czy wręcz powodujących cierpienie dolegliwościach, myślach, zachowaniach czy emocjach. Żeby zidentyfikować przyczyny zgłaszanych trudności psychiatra zbiera szczegółowy wywiad. Lekarz pyta między innymi o to kiedy rozpoczęły się problemy i w jakich okolicznościach się pojawiają. Zapyta też o ogólny stan zdrowia i przyjmowane leki. Obszarem zainteresowania lekarza może być sytuacja życiowa pacjenta oraz obecne i przeszłe sytuacje stresujące. Po zdiagnozowaniu dolegliwości psychiatra wspólnie z pacjentem ustala i omawia plan leczenia. Pod koniec spotkania wyznaczany jest termin następnej wizyty. Kolejne spotkania trwają zazwyczaj krócej, służą ocenie skuteczności leczenia i podjęciu decyzji o jego kontynuowaniu lub modyfikacji. W miarę doświadczania poprawy psychiatra z pacjentem mogą podjąć decyzję o odstawieniu leków, które powinno koniecznie odbywać się pod kontrolą lekarza, aby uniknąć nieprzyjemnych lub wręcz groźnych skutków niepożądanych, czy nawrotu dolegliwości.

DLA KOGO WIZYTA U PSYCHIATRY?

 • dla osób doznających nieznośnego cierpienia natury psychicznej, emocjonalnej
 • Dla osób cierpiących z powodu lęków i depresji o natężeniu znacznie utrudniającym codzienne funkcjonowanie
 • dla osób, które często myślą o śmierci, samobójstwie, nie widzą przyszłości
 • dla osób, które nachodzą myśli o zrobieniu komuś krzywdy
 • dla osób cierpiących z powodu bezsenności
 • dla osób, które mają problemy zdrowotne z powodu zaburzeń odżywiania, na przykład są wycieńczone
 • dla osób, które cierpią z powodu urojeń, halucynacji lub innych zaburzeń psychotycznych
 • dla osób w manii
 • dla osób cierpiących z powodu następstw długotrwałego nadużywania alkoholu czy innych substancji
 • dla osób, które nie są pewne źródeł swoich objawów psychicznych lub fizycznych i potrzebują diagnozy i wskazówek dalszego postępowania
 • dla osób ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną jak schizofrenia czy choroba afektywna dwubiegunowa psychiatra jest najważniejszym specjalistą, który może zlecić dodatkowo różne formy pomocy psychologicznej.

JAK MOŻE POMÓC PSYCHIATRA GLIWICE?

 • Psychiatra będąc lekarzem może przepisać leki, zaordynować leczenie farmakologiczne
 • Psychiatra może wypisać zwolnienie lekarskie jeśli istnieje taka potrzeba
 • Psychiatra Gliwice może skierować pacjenta do szpitala jeśli jest to wskazane lub konieczne
 • Wszystkie działania psychiatry są konsultowane z pacjentem, a plan leczenia jest ustalany wspólnie, jeśli tylko stan pacjenta na to pozwala (pacjent jest świadomy i nie zagraża sobie ani osobom w swoim otoczeniu).
 • Psychiatra może zalecić pacjentowi psychoterapię lub konsultacje u psychologa lub inną formę pomocy psychologicznej.
 • W przypadku udziału pacjenta w kilku formach leczenia psychiatra koordynuje działania wszystkich specjalistów
 • Lekarz psychiatra może zlecić dodatkowe badania, lub konsultację u innego specjalisty jeśli istnieją podstawy by sądzić, że trudności pacjenta są związane z jakąś chorobą somatyczną