Dobry Psycholog Gliwice

Nasze centrum terapii oferuje różne formy pomocy psychologicznej w Gliwicach – konsultacje, poradnictwo, ocenę psychologiczną, wsparcie. Wizyty, ich cena i warunki są umawiane indywidualnie z wybranym psychologiem. Nasz gabinet psychologiczny jest dla Państwa.

CZYM JEST PSYCHOLOGIA?

Psychologia jest nauką zajmującą się badaniem mechanizmów rządzących ludzką psychiką, zachowaniem i interakcjami z innymi ludźmi i z otoczeniem. Psychologia jest bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną, której zdobycze są wykorzystywane w różnych obszarach, od psychoterapii, przez medycynę, zarządzanie ludźmi, nowoczesne technologie, po reklamę, sztukę i wiele, wiele innych. Głównymi obszarami zainteresowania psychologów są między innymi takie zagadnienia jak: w jaki sposób myślimy, zapamiętujemy i uczymy się, jak powstają nasze emocje i w jaki sposób wpływają na nasze zachowanie, w jaki sposób tworzymy relacje z innymi, jak i dlaczego człowiek zachowuje się w różnych sytuacjach i wiele, wiele innych. Każdy psycholog psychoterapeuta stawia sobie za zadanie pomoc pacjentowi w zrozumieniu samego siebie i wsparcie w rozwoju i przezwyciężeniu wszelkich trudności życiowych z jakimi się zmaga w danym momencie życia.

pomoc psychologiczna gliwice
Psychoterapia indywidualna Gliwice

Zarówno w naszym centrum terapii poznawczo behawioralnej, jak i w całej dziedzinie pomocy psychologicznej i pracy z pacjentem szczególną rolę odgrywa psychologia kliniczna zajmująca się diagnozowaniem zaburzeń i ich przyczyn oraz formułowaniem zaleceń terapeutycznych.

Psychoterapeuta psycholog zobowiązany jest szeregiem zasad związanych z etyką zawodu. Należą do nich między innymi:

 • zasada poufności – psychologa podobnie jak lekarza obowiązuje tajemnica zawodowa, z której jest zwolniony jedynie w przypadku zagrożenia życia pacjenta lub osób w jego otoczeniu
 • profesjonalizm i neutralność – rolą psychologa jest pomoc pacjentowi zgodnie ze swoją wiedzą. Psycholog psychoterapeuta nie może narzucać pacjentowi swojego systemu wartości, przekonań religijnych czy światopoglądu, czy dokonywać jego oceny moralnej.
 • Psychologiem jest osoba, która ukończyła magisterskie studia na kierunku psychologicznym. O kwalifikacjach psychologa świadczą również ukończone praktyki i staże w placówkach związanych z pomocą psychologiczną i leczeniem oraz doświadczenie zawodowe.

JAK WYGLĄDA PIERWSZA WIZYTA U PSYCHOLOGA?

Konsultacja psychologiczna w Gliwicach trwa zazwyczaj 50 minut lub godzinę, w przypadku diagnozy obejmującej wykonanie testów psychologicznych może trwać dłużej.

Pierwsze spotkanie zazwyczaj polega na zbieraniu informacji. Psycholog psychoterapeuta będzie chciał się dowiedzieć co jest powodem zgłoszenia, dlaczego przyszedłeś do gabinetu. Aby dowiedzieć się na czym polega Twój problem i zaproponować dalszy kierunek pracy, psycholog potrzebuje zebrać tzw. wywiad psychologiczny. Psycholog może zapytać Cię o stan Twojego zdrowia, przyjmowane leki, ponieważ wiele problemów natury psychicznej ma bezpośredni związek z fizycznym stanem. Wywiad psychologiczny obejmuje pytania dotyczące Twojej aktualnej sytuacji życiowej – czy pracujesz, uczysz się, jaki jest charakter wykonywanej pracy, jaka jest Twoja sytuacja rodzinna, czy mieszkasz sam czy z kimś, czy jesteś w związku. Zbierając wywiad psycholog psychoterapeuta zapyta także o przeszłość, sytuację w Twoim rodzinnym domu, przebieg ciąży i porodu, pierwsze lata życia, edukację szkolną. Nie należy dziwić się takim pytaniom, zdarzenia z tego najwcześniejszego okresu mają duże znaczenie dla naszego późniejszego rozwoju. Psycholog kliniczny może też zaproponować Ci przeprowadzenie specjalistycznych testów psychologicznych.

Psychoterapeuta psycholog przeprowadza badania w atmosferze wzajemnego zaufania, a pacjent mówi o swoim problemie czy wątpliwościach, a psycholog dopytując szuka sposobu rozumienia trudności pacjenta i źródeł ich pochodzenia. Podstawowym narzędziem psychologa jest wywiad psychologiczny, w którym psycholog psychoterapeuta dopytuje o różne kwestie dotyczące życia pacjenta takie jak: okoliczności ciąży i narodzin, przebyte choroby i operacje, zażywane leki, przyjmowane substancje psychoaktywne (narkotyki, alkohol, inne), choroby w rodzinie, relacje z najbliższymi, praca, zainteresowania, życie towarzyskie, zaburzenia snu, życie intymne i inne. Pytania te nie mają na celu zaspokojenia osobistej ciekawości psychologa, tylko służą lepszemu poznaniu pacjenta i nakreśleniu szerszej perspektywy trudności z którymi się zgłasza.

Pozwala to psychologowi lepiej zrozumieć problem pacjenta, wysunąć hipotezy dotyczące przyczyn i charakteru objawów oraz zaproponować sposoby postępowania dążące do jego rozwiązania. W ten sam sposób działa psycholog dziecięcy, choć jak wiadomo, dzieci mogą mieć większe trudności z opisem swoich dolegliwości. Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży pozwala jednak uzyskać spektakularne efekty i nie tylko pomóc młodemu człowiekowi przezwyciężyć swoje słabości i problemy, lecz także rozkwitnąć i wykorzystać swój potencjał. Psycholog dziecięcy potrafi również pomóc w sytuacjach krytycznych, gdzie rozwój młodego człowieka został zaburzony. Cały proces badania ma charakter dobrowolny, więc pacjent nie ma obowiązku odpowiadać na pytania psychologa, jednak warto wziąć pod uwagę, ze może to utrudnić psychologowi postawienie właściwej diagnozy.

Każdy psychoterapeuta psycholog ma swój styl pracy, nie mniej pewne zasady są uniwersalne. Taką zasadą jest np. poufność – informacje, których udzielasz w gabinecie są objęte tajemnicą zawodową. Konsultacja ma zazwyczaj określony czas trwania i jest umawiana na określoną godzinę. Warto być punktualnie, gdyż często na kolejną godzinę jest umówiony kolejny pacjent i nie sposób przedłużyć czasu trwania konsultacji. Wybierając się do psychologa warto zastanowić się czego oczekujemy. Jeśli nie pamiętamy ważnych informacji, które mogą być przydatne w trakcie konsultacji dobrze jest sprawdzić je przed wizytą. 

Po zebraniu i przeanalizowaniu informacji o pacjencie psycholog psychoterapeuta uzna, że Twój problem nie leży w zakresie jego kompetencji,  może zasugerować konsultację lub podjęcie leczenia u innego specjalisty.

 • Jeśli z badania psychologicznego wynika, że źródłem objawu może być choroba fizyczna psycholog może zasugerować wizytę u lekarza ogólnego, lub lekarza innej specjalności jak np. neurolog, seksuolog, kardiolog, czy endokrynolog, co pozwoli podjąć właściwe leczenie przyczyn lub wykluczenie choroby somatycznej.
 • Jeśli zgłaszane problemy wskazują na występowanie dysfunkcji seksualnych lub innych problemów związanych z seksualnością psycholog psychoterapeuta doradzi wizytę u seksuologa.
 • Niektóre zaburzenia i problemy psychiczne, które bezpośrednio zagrażają życiu i zdrowiu pacjenta bezwzględnie wymagają interwencji psychiatry. Są to między innymi myśli samobójcze, stany wycieńczenia w zaburzeniach odżywiania, psychoza, depresja i lęki o nasileniu uniemożliwiającym normalne funkcjonowanie. Istnieją też choroby psychiczne, które wymagają czasowego lub stałego wsparcia farmakologicznego, jak schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, ciężka depresja czy lęki o dużym nasileniu. Psycholog stwierdzając któreś z wymienionych zaburzeń zaleci wizytę u lekarza psychiatry.
 • Jeśli trudności i objawy zgłaszane przez pacjenta mają swoje źródło w jego osobowości, sposobie funkcjonowania społecznego, nawykach myślowych, przeżyciach z dzieciństwa, przebytych traumach i innych czynnikach natury psychicznej najlepszym rozwiązaniem będzie podjęcie psychoterapii. Psycholog może doradzić pacjentowi jaka forma psychoterapii byłaby dla niego wskazana i polecić odpowiedniego specjalistę.
Wszelkie formy pomocy oferowane przez psychologa w Gliwicach ograniczają się zazwyczaj do jednego lub kilku spotkań i są nakierowane na rozwiązanie lub wyjaśnienie konkretnego problemu.

DLA KOGO WIZYTA U PSYCHOLOGA?

 • Dla osób przeżywających różnego rodzaju trudności i objawy natury psychicznej i emocjonalnej
 • Dla osób, które nie są pewne czy ich zachowanie, myśli i uczucia mieszczą się w granicach normy, są zaniepokojone swoim stanem psychicznym.
 • Dla osób potrzebujących psychologicznego wsparcia w trudnej, obciążającej sytuacji na przykład związanej z dużą zmianą życiową, stresem, czy chorobą własną lub bliskiej osoby.
 • Dla osób, które chciałyby coś zmienić w swoim życiu, ale nie wiedzą od czego zacząć
 • Dla dzieci, psycholog dziecięcy może pomóc w rozpoznaniu wielu problemów zanim wpłyną one na życie młodego człowieka.

JAK MOŻE POMÓC PSYCHOLOG?

Dobry psycholog z gliwickiej Kopalni Pozytywnej Zmiany ma do zaoferowania różne formy pomocy osobom, które nie wymagają głębokiej psychoterapii lub leczenia psychiatrycznego. Są to:

 • psychoedukacja – dobry psycholog dzięki swojej wiedzy może wyjaśnić pacjentowi co się z nim dzieje, czy zgłaszane objawy mieszczą się w normie co samo w sobie jest często źródłem ulgi. Może pomóc też bliskim osób chorych psychicznie, czy uzależnionych wyjaśniając charakter choroby i doradzając sposób postępowania z chorym. Często z taką edukacją mamy do czynienia z młodzieżą, gdy w zrozumieniu swoich zachowań pomaga psycholog dziecięcy.
 • Profilaktyka i higiena psychiczna – psychoterapeuta psycholog może udzielić pacjentowi wskazówek w zakresie higieny psychicznej, które pomogą pacjentowi wrócić do równowagi. Zaburzenia snu, niepokój, dolegliwości psychosomatyczne, drażliwość, przewlekłe zmęczenie często nie są objawem choroby czy zaburzenia wymagającego głębokiej terapii czy interwencji psychiatry. Są sygnałem, że powinniśmy poszukać lepszych sposobów radzenia sobie z codziennymi problemami. Niemniej takich dolegliwości nie należy lekceważyć, ponieważ po pewnym czasie mogą się one przerodzić w poważniejszą chorobę fizyczną lub zaburzenie psychiczne, których leczenie będzie znacznie trudniejsze i bardziej długotrwałe niż zapobieganie im. Psychoterapeuta psycholog może pomóc zdefiniować trudności i zaplanować z pacjentem zmiany prowadzące do poprawy samopoczucia. Jak mówi stare przysłowie: „lepiej zapobiegać niż leczyć”.
 • wsparcie psychologiczne – inaczej niż w psychoterapii jej celem nie jest zmiana nawyków czy osobowości pacjenta, ale dodanie sił i przyniesienie ulgi osobom zmagającym się z różnego rodzaju trudnościami życia codziennego. Ze wsparcia psychologicznego mogą na przykład korzystać osoby borykające się z fizyczną chorobą, przeżywające znaczącą zmianę w życiu jak małżeństwo, przeprowadzka, zmiana lub utrata pracy, narodziny dziecka, konieczność podjęcia trudnej decyzji, opieka nad chorym lub niepełnosprawnym członkiem rodziny i wiele innych.
 • leczenie zaburzeń odżywiania – zaburzenia tego typu mają bardzo często podłoże psychologiczne. Odpowiednia terapia daje duże szanse na wyeliminowanie tego typu problemów.
 • wspomniana wcześniej diagnoza psychologiczna pozwalająca zaplanować dalszy sposób postępowania.
Szukasz pomocy w mieście Gliwice? Psycholog z naszego zespołu z pewnością Ci pomoże!

Kopalnia pozytywnej zmiany – gabinet psychologiczny – nasze centrum terapii poznawczo behawioralnej serdecznie zaprasza do skorzystania z naszej pomocy!