Psychoterapia Gliwice / Psychoterapeuta Gliwice

Oferujemy psychoterapię w Gliwicach: indywidualną, par i rodzin w różnych podejściach psychoterapeutycznych. Sesje, ich cena i warunki są umawiane indywidualnie z wybranym psychoterapeutą.

CZYM JEST PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia Gliwice to forma pomocy psychologicznej, której podstawą i czynnikiem leczącym jest relacja jaka nawiązuje się pomiędzy psychoterapeutą, a pacjentem. Jest to szczególnego rodzaju relacja, która przez swój szczególny charakter umożliwia pacjentowi uzyskanie większej samoświadomości, rozpoznania swoich problemów i ich źródeł oraz trwałą zmianę w codziennym funkcjonowaniu w różnych obszarach życia.

gabinet psychoterapii gliwice
Psychoterapia Gliwice

Istnieją różne rodzaje psychoterapii, ale są pewne jej założenia, które obowiązują wszystkich terapeutów.

 • poufność oznacza, że terapeutę tak jak lekarza obowiązuje tajemnica zawodowa. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest bezpośrednie zagrożenie życia pacjenta lub osób w jego otoczeniu.
 • Psychoterapeutą jest osoba, która ukończyła całościowe, czteroletnie najczęściej szkolenie psychoterapeutyczne lub jest w trakcie takiego szkolenia i pracuje pod superwizją
 • To pacjent określa z jakim problemem chce pracować i wspólnie z terapeutą określa cele psychoterapii, dobry psychoterapeuta niczego nie narzuca pacjentowi, oferuje pomoc z której pacjent może, ale nie musi skorzystać.
 • Psychoterapia wymaga determinacji i zaangażowania pacjenta w proces leczenia. Psychoterapeuta nie jest w stanie pomóc pacjentowi, który nie chce zmiany.

Mówiąc o tym czym jest psychoterapia możemy użyć metafory nauki gry na instrumencie muzycznym. Jeśli chcemy nauczyć się grać to potrzebujemy nauczyciela, który sam opanował grę na wybranym przez nas instrumencie. Może on udzielić nam wskazówek w jaki sposób opanować technikę, podzielić się swoją wiedzą i na każdej kolejnej lekcji udzielać nam informacji zwrotnej na temat poczynionych postępów. Jednak żeby opanować instrument nie wystarczy uczęszczać na lekcje, tylko trzeba codziennie grać i korzystać ze wskazówek nauczyciela. Podobnie na psychoterapii, gdy naszym celem jest bardziej szczęśliwe, satysfakcjonujące życie dobry terapeuta może nam podpowiedzieć co możemy zrobić w tym kierunku. Jednak to od naszego zaangażowania i chęci zmiany zależy powodzenie psychoterapii.

JAK WYGLĄDA SESJA TERAPEUTYCZNA?

Pojedyncze spotkanie trwa zazwyczaj 50 minut, w przypadku terapii rodzin, lub par może trwać dłużej. Na pierwszej sesji omówione zostają ramy organizacyjne, czyli jak długo trwa pojedyncza sesja, jak często spotkania będą się odbywać. Terapeuta może powiedzieć coś o tym jak pracuje, jakie ma kwalifikacje, a pacjent opowiada z jakim problemem przyszedł. Wspólnie wyznaczają cele podjętej psychoterapii. Często pierwsze 1-3 sesje mają charakter konsultacyjny, czyli mają na celu poznanie się pacjenta i terapeuty, nawiązanie relacji, zbudowanie wzajemnego zaufania. W tym czasie terapeuta może stwierdzić czy jest w stanie pomóc pacjentowi albo doradzić mu skonsultowanie się z innym terapeutą, czy też innym specjalistą jak psychiatra, lekarz ogólny, seksuolog. Rozpoznając problem pacjenta terapeuta może też określić przewidywany czas terapii, czyli jak wielu spotkań w przybliżeniu potrzeba aby osiągnąć wyznaczony cel. Czas trwania psychoterapii w Gliwicach zależy od wielu czynników, jak ciężar problemu z którym przychodzi pacjent, głębokość i trwałość oczekiwanej zmiany czy wreszcie podejście psychoterapeutyczne. Bardzo istotny, kluczowy wpływ na skuteczność i czas trwania psychoterapii ma zaangażowanie pacjenta, jego determinacja i gotowość do wprowadzenia zmian w swoim życiu. Psychoterapia może trwać od kilku, kilkunastu tygodni do kilku lat.

Praca terapeutyczna opiera się głównie na rozmowie i występującej w każdej relacji międzyludzkiej komunikacji niewerbalnej. W zależności od podejścia terapeutycznego psychoterapeuta może korzystać także z różnych technik, jak np. rysunek, ustawienia systemowe, psychodrama, praca z oddechem, praca z ciałem, analiza historii rodzinnej poprzez tworzenie genogramu, zadawanie pacjentowi zadań terapeutycznych do wykonania między sesjami, prowadzenie dziennika i wiele innych.

DLA KOGO PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia jest formą pomocy psychologicznej skierowaną do osób, które doświadczają trudności w jakimś obszarze życia i chciałyby wprowadzić trwałe zmiany w swoim dotychczasowym sposobie funkcjonowania i przeżywania świata.

Psychoterapia może być samodzielną i wystarczającą formą pomocy, a może też stanowić uzupełnienie dla osób leczących się u psychiatry lub cierpiących z powodu chorób fizycznych, którym towarzyszą trudne stany emocjonalne i trudności z przystosowaniem się.

Psychoterapia jest bardzo skuteczną formą leczenia w przypadku wszelkiego rodzaju lęków, nerwic, zaburzeń osobowości, zaburzeń somatycznych bez podłoża medycznego, zaburzeń snu, zaburzeń przystosowania czy depresji. Skuteczność psychoterapii jest podobna jak skuteczność leków, ale jej skutki są trwalsze i utrzymują się po zakończeniu psychoterapii.

Psychoterapia jest niezastąpiona w poprawie relacji z innymi ludźmi, korekcie sposobu postrzegania samego siebie, zmianie nawyków. W przypadku zaburzeń osobowości psychoterapia jest jedyną skuteczną formą leczenia. W przypadku fobii, lęków, zaburzeń snu, problemów z utratą kontroli nad emocjami psychoterapeuta może pomóc uporać się z tymi trudnościami. Wyjście z uzależnienia też wymaga wsparcia wykwalifikowanego terapeuty.

JAK MOŻE POMÓC PSYCHOTERAPEUTA?

Podstawą leczniczego działania psychoterapii jest relacja terapeutyczna. Pozostając w bezpiecznej, opartej na zaufaniu relacji z terapeutą pacjent może doświadczyć czegoś co nazywa się „korygującym doświadczeniem emocjonalnym”. Jeśli na przykład pacjent zawsze czuł się krytykowany i odrzucany przez ważne dla niego osoby może doświadczyć po raz pierwszy w życiu relacji, w której jest w pełni akceptowany. Doświadczenia wyniesione z relacji z terapeutą wpływają na wszelkie inne związki i kontakty z ludźmi pacjenta.

Pozostając w relacji z terapeutą pacjent może również obserwować swoje wzorce zachowań w kontakcie z drugim człowiekiem i zyskać większą świadomość, która otwiera drzwi do zmiany.

Istotna jest również możliwość otworzenia się przed terapeutą, który nie dokonuje oceny moralnej, nie poucza i którego obowiązuje zasada poufności.

Relacja terapeutyczna jest podstawą każdego procesu terapeutycznego, oprócz tego w zależności od preferowanego kierunku psychoterapii terapeuci dysponują zróżnicowanymi technikami.

7 powodów, dla których warto rozpocząć psychoterapię

 1. Nikt nie jest w stanie poradzić sobie ze wszystkim sam. Czasami może Ci się wydawać, że sięganie po pomoc jest oznaką słabości. To nieprawda. Silna osoba o zdrowym poczuciu własnej wartości zdaje sobie sprawę jakie są jej ograniczenia i nie wstydzi się poprosić o pomoc. Proszenie o pomoc jest cenną i potrzebną umiejętnością, która zwiększa nasze możliwości radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Warto prosić o pomoc i pomagać innym – taka wymiana tworzy przyjazne relacje międzyludzkie. Nikt nie jest samotną wyspą, potrzebujemy siebie nawzajem i tutaj dochodzimy do następnego punktu jakim jest:
 2. Umiejętność tworzenia bliskich relacji. Jeśli czujesz, że trudno jest Ci być blisko z innymi psychoterapia może to zmienić. Nawiązując i rozwijając relację opartą na zaufaniu i szczerości z psychoterapeutą w gabinecie możesz poprawić swoje związki z ludźmi w codziennym życiu.
 3. Rozwój empatii. Empatia jest umiejętnością zrozumienia drugiej osoby, wczucia się w jej sytuację, motywy postępowania, potrzeby. Drogą do zrozumienia drugiego człowieka jest zrozumienie siebie – gdy umiemy rozpoznać i uszanować swoje emocje, potrzeby i obawy będzie nam łatwiej zrozumieć je u innych.
 4. Rozwój poczucia własnej wartości. W psychoterapii możesz w bezpiecznej atmosferze odpowiedzieć sobie na pytanie – kim jestem? Jakie są moje mocne strony, jakie zalety i jakie ograniczenia? Czego naprawdę w życiu chcę, a co jest przyjętym z zewnątrz przekonaniem, które już mi nie służy? Poczucie własnej wartości właśnie na tym polega, że wiemy kim jesteśmy, na co nas stać, czego chcemy, z czym mamy trudność. Znając swoją wartość, czyli swoje zasoby i ograniczenia możemy oprzeć się na sobie. Jeśli wiemy kim jesteśmy opinie innych mogą być dla nas ważne, ale nie będą determinować naszych decyzji i zniekształcać obrazu siebie.
 5. Nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dzięki psychoterapii możemy nauczyć się nowych sposobów radzenia sobie w sytuacjach, które dotąd sprawiały nam trudność lub były źródłem stresu.
 6. Psychoterapia pozwala pogłębić samoświadomość. Dzięki psychoterapii możemy odkryć kim jesteśmy. Inaczej niż w codziennym życiu, w gabinecie psychoterapeuty nie ma potrzeby cenzurowania swoich wypowiedzi. W terapii jest miejsce na mówienie o wszystkim, a rolą terapeuty nie jest doradzanie czy ocenianie, lecz pomoc w zrozumieniu przeżyć pacjenta.
 7. Zdrowie i kondycja fizyczna. W przypadku większości chorób stres i problemy emocjonalne są ważnym czynnikiem wpływającym na powstanie choroby, jej przebieg i wyleczenie. Stres powoduje spadek odporności i zaburzenie wielu procesów w ciele. Jeśli jesteś szczęśliwy, masz zdrowe poczucie własnej wartości i dobre relacje z innymi prawdopodobnie chętniej będziesz dbać o siebie, swoje zdrowie i kondycję, a w obliczu choroby łatwiej Ci będzie zaangażować się w proces leczenia i stosować do zaleceń lekarskich.