Elżbieta Ciołek-Żelechowska

Tytuł magistra Psychologii, ze specjalnością Psychologia kliniczna, zdobyłam na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach. Obecnie kończę studia podyplomowe, na kierunku Pomoc psychologiczna. Interwencyjna Pomoc Rodzinie, również na USWPS.

Ukończyłam też Studium dotyczące Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ukończenie Szkoły Trenerów METRUM, dało mi Certyfikat Trenera Interpersonalnego. Odbywałam praktyki w Ośrodku Interwencji Kryzysowej gdzie prowadziłam grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy oraz grupę korekcyjno-edukacyjną dla osób stosujących przemoc. Odbyłam również praktykę w szpitalnym Oddziale Psychiatrycznym.

Certyfikat diagnozy neuropsychologicznej, opierającej się na metodach diagnostycznych służących ocenie zaburzeń funkcji poznawczych i uszkodzeń OUN, uzyskałam biorąc udział w praktykach w SP ZOZ REPTY. Ukończyłam podstawowe szkolenie z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz podstawowe szkolenie z zakresu Terapii Rodzin.


W czym mogę pomóc moim klientom:

 1. pracując jako koterapeuta w terapii rodzinnej
 2. w diagnozie neuropsychologicznej
 3. oferuję pomoc psychologiczną w zakresie:
 • budowania więzi emocjonalnej z dzieckiem ( kształtowanie stylów przywiązania)
 • rozwiązywania kryzysów małżeńskich
 • w sytuacji żalu po stracie, rozstaniu, rozwodu
 • w problemach nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi ludźmi
 • w utrwalaniu umiejętności dobrej komunikacji interpersonalnej
 • osobom doświadczającym przemocy ( przemoc psychiczna, fizyczna, ekonomiczna i.in.)
 • partnerom osób uzależnionych (współuzależnienie)
  · w sytuacji żałoby po śmierci bliskiej osoby
  · uczestnikom klęsk żywiołowych, katastrof itp., oraz ich rodzinom
  · osobom dotkniętym długoletnimi chorobami somatycznymi
  · osobom niepełnosprawnym w kryzysie przystosowania społecznego
 • osobom mającym problem z przystosowaniem społecznym

Jako Trener interpersonalny prowadzę warsztaty i zajęcia dla:

 • grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy
 • grup wsparcia dla partnerów osób uzależnionych
 • grup w zakresie budowania umiejętności asertywnego myślenia i zachowania
 • grup w zakresie poszerzania umiejętności komunikacji interpersonalnej
 • zajęcia grupowe w zakresie nieprzystosowania społecznego