Ewa Czardybon

Postrzegam człowieka jako jedność psychofizyczną. Wiele dolegliwości fizycznych ma swoje źródło w psychice, a wiele cierpień psychicznych i emocjonalnych jest zakorzenione w kondycji ciała. W swojej pracy zawsze zwracam uwagę na to co mówi ciało poprzez objawy, odczucia, sposób funkcjonowania, reakcje, wygląd. Na sesjach korzystam w miarę potrzeb i możliwości z różnych technik pracy z ciałem i oddechem.
Stale pogłębiam moją wiedzę w zakresie neuronauki starając się, aby moja praca była zgodna z najnowszymi odkryciami w tej dziedzinie.

Z pierwszego zawodu jestem muzykiem, muzyka towarzyszy mi od dziecka kształtując moją osobowość i podejście do życia. Jest takie powiedzenie, że psychologia to nauka, a psychoterapia to sztuka. I tak właśnie traktuję moja pracę. Psychoterapia podobnie jak działalność artystyczna wymaga kreatywności, otwartości i wytrwałości zarówno od terapeuty jak pacjenta. Bywa, że procesowi tworzenia towarzyszy cierpienie i zwątpienie, ale końcowy efekt i związana z nim satysfakcja dostarczają radości, która rekompensuje wszystkie trudy i wyrzeczenia.

Doświadczenie w pracy z ludźmi zdobywałam między innymi:

Podczas praktyk na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Gliwicach

Podczas stażu na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach

Założyłam i od kilku lat prowadzę Kopalnię Pozytywnej Zmiany – miejsce, gdzie przyjmują psychoterapeuci i psychologowie pracujący w różnych nurtach psychoterapeutycznych.

Interesuję się szeroko pojętą duchowością, muzyką, literaturą, filmem. Odpoczywam spędzając czas z bliskimi mi ludźmi i w kontakcie z naturą.

Ukończyłam następujące szkoły:

Uniwersytet SWPS – magister psychologii o specjalności klinicznej
Akademia Muzyczna w Katowicach – magister sztuki
Szkoła Trenerów Metrum
Katowicki Instytut Psychoterapii – w trakcie całościowego, 5-letniego szkolenia.

Ukończyłam następujące szkolenia profesjonalne:

Terapia koherencji w pracy z depresją i niskim poczuciem własnej wartości (15h)
Zaburzenia borderline. Relacyjna terapia Gestalt. (25h)
Seksualność dzieci i młodzieży (32h)
Seksualność osób dorosłych (32h)
Genogram w procesie terapii (2h)
Metasystemowa Terapia Zaburzeń Lękowych (45h)
Integratywna Terapia Krótkoterminowa (69h)
Diagnoza kliniczna DSM-IV z elementami DSM-V, diagnoza nozologiczna (60h)
Profesjonalne prowadzenie procesu coachingu (90h)
Konsensualna niemonogamia w pracy pomocowej (6h)

Oferuję:
Konsultacje psychologiczne
Psychoterapię indywidualną dorosłych
Psychoterapię młodzieży powyżej 15 r.ż.
Psychoterapię par
Prowadzenie warsztatów i szkoleń

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr ew. KCE 0545

Kiedy i komu pomagam:
gdy masz problemy ze snem
gdy nie umiesz nazwać tego co się z Tobą dzieje, tego co przeżywasz
gdy emocje Cię przytłaczają
gdy często się boisz, jesteś zalękniony
gdy cierpisz z powodu dolegliwości fizycznych, które nie mają uzasadnienia medycznego
jeśli w Twoim życiu nastąpiła zmiana, do której trudno Ci się przystosować
jeśli masz problemy z wystąpieniami publicznymi, autoprezentacją
gdy nie wierzysz w siebie i masz niskie poczucie własnej wartości
gdy utknąłeś w swoim życiu i nie wiesz co dalej
jeśli masz problemy w związku – zapraszam także osoby nieheteronormatywne i niebinarne
jeśli chcesz poprawić swoje relacje z innymi ludźmi
jeśli jesteś przepracowany i nie wiesz jak to zmienić
jeśli chcesz zyskać większą samoświadomość
jeśli chcesz nauczyć się metod radzenia sobie ze stresem
gdy zmagasz się z chorobą somatyczną lub niepełnosprawnością swoją lub bliskiej osoby
gdy nie akceptujesz swojego ciała lub czujesz się w nim obco
gdy przeżywasz problemy egzystencjalne
gdy trudno Ci wyznaczyć sobie cele i zmotywować się do działania

Możliwość konsultacji w języku angielskim (If Polish is not your first language and you would prefer to have therapy in English it is possible.)