Ines Hołoszkiewicz

Jestem seksuologiem z kilkuletnim stażem zawodowym. Studia seksuologiczne ukończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej  Uniwersytecie Humanistyczno Społecznym w Warszawie. Dodatkowo jestem promotorem zdrowia, studia w tym kierunku ukończyłam w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych.

W pracy z pacjentami zajmuję się poradnictwem seksualnym dla kobiet, mężczyzn i par oraz terapią zaburzeń seksualnych. 

Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia przygotowującego mnie do zdobycia certyfikatu psychoterapeuty. Biorę udział w akredytowanym kursie psychoterapii realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii przy współpracy z Instytutami Psychoterapii w Katowicach i Wrocławiu. Spełnia ono wymogi dotyczące przyznawania certyfikatów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Seksuologia jest dziedziną wiedzy, która zajmuje się ogólnie pojętą seksualnością człowieka: potrzebami seksualnymi (także ich zaburzeniami lub brakiem), prawidłowym życiem seksualnym zarówno w sferze ciała jak i ducha, sferą emocjonalną, relacjami z innymi ludźmi i światem. W kręgu jej zainteresowań mieszczą się wszystkie aspekty płciowości człowieka. Dziedziny wiedzy, które wchodzą w skład jej zainteresowań należą zarówno do nauk humanistyczno-społecznych (psychologia, socjologia, pedagogika – także promocja zdrowia seksualnego oraz edukacja), jak biologiczno-medycznych (antropologia, medycyna).

W czym pomagam:

 • Edukacja seksualna młodzieży i dorosłych
 • Ból podczas stosunku (pochwica, dyspareunia)
 • Niemożność lub problemy z osiągnięciem orgazmu
 • Problemy z erekcją
 • Problem z kontrolą wtrysku (przedwczesny, opóźniony)
 • Brak ochoty na seks
 • Nadmierny popęd seksualny
 • Brak przyjemności z seksu
 • Awersja seksualna
 • Trudności z podnieceniem, lubrykacją
 • Preferencje seksualne, które utrudniają funkcjonowanie lub zagrażają zdrowiu
 • Uzależnienie od seksu
 • Uzależnienie od pornografii
 • Uzależnienie od masturbacji
 • Doświadczenie nadużyć seksualnych
 • Brak akceptacji orientacji seksualnej
 • wiele innych

“Wyobraźnia w miłości jest potężną siłą inicjującą, przyciągającą i utrzymującą jej trwałość, ale wyobraźnię trzeba kształtować i rozwijać. (…) Odgrywa niemalże równie ważną rolę, a niekiedy ważniejszą nawet, niż wrażenie konkretne, odbierane przez wszystkie nasze zmysły. Ona pierwsza wprowadza nas w świat seksu i miłości”. 

Michalina Wisłocka (1921 – 2005)