Magdalena Preidl-Sadłowska

Jestem psychologiem klinicznym, psychoterapeutą i specjalistą terapii uzależnień. Ukończyłam całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, szkolenie w zakresie socjoterapii i treningu grupowego, Racjonalnej Terapii Zachowania i Program Psychoonkologiczny Simmontona. Obecnie jestem w procesie zdobywania uprawnień do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego a moją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Od 12 lat jestem związana z Fundacją Dom Nadziei gdzie pracuję jako terapeuta i psycholog z młodzieżą z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych. W ramach specjalizacji klinicznej realizowałam staże kliniczne na oddziałach pediatrii, neurologii, leczenia uzależnień, psychiatrycznych, leczenia nerwic i zaburzeń odżywania. Mam doświadczenie w zakresie terapii zaburzeń psychosomatycznych i psychoonkologii.

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową, warsztaty umiejętności dla nauczycieli, terapeutów i innych grup zawodowych. Mam doświadczenie w zakresie realizacji różnego typu projektów psychoeduakcyjnych i profilaktycznych. Czynnie uczestniczę w warsztatach i konferencjach w celu regularnego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. Pracuję według standardów kodeksu etyki zawodowej psychologa i psychoterapeuty.

Oferuję:

Diagnozę psychologiczną

Poradnictwo psychologiczne

Psychoterapię osób dorosłych i młodzieży przeżywających trudności w następujących obszarach:

  • różnego typu kryzysów życiowych
  • trudności adaptacyjnych
  • zaburzeń nastroju
  • zaburzeń lękowych
  • zaburzeń jedzenia
  • uzależnień
  • zaburzeń nawyków i popędów
  • doświadczeniach choroby somatycznej, w tym chorób onkologicznych
  • trudnościach wychowawczych
  • innych

Zapraszam osoby poszukujące możliwości zrozumienia siebie poprzez otwartą i wspierającą relację z drugim człowiekiem.