Mariusz Dłużak

Akredytowany coach Izby Coachingu, akredytowany coach International Coach Federation na poziomie Associated Certified Coach,  certyfikowany coach Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego, konsultant w terapiach krótkoterminowych: Racjonalnej Terapii Zachowania oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, psycholog biznesu, mediator sądowy, przedsiębiorca i manager.

Ukończył wiele szkoleń związanych z psychoterapią gestalt, psychoterapią poznawczo-behawioralną, treningiem umiejętności psychospołecznych oraz maindfulness. Konsultant metody MaxieDISC diagnozującej style zachowania ludzi, zespołów i organizacji oraz praktyk metody Points of You.

Zawodowo związany z Izbą Coachingu gdzie pełni obowiązki v-ce dyrektora Śląskiego Oddziału IC. W Kopalni Pozytywnej Zmiany pracuje z Klientami w trzech obszarach: coachingu biznesowego, coachingu osobistego oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

W coachingu biznesowym pracuję z właścicielami firm oraz managerami rozczarowanymi pewnymi ważnymi obszarami swojego życia zawodowego i gotowymi na zmiany. Każdy kryzys lub proces intensywnych zmian po stronie firmy oddziałuje na przedsiębiorcę i jego życie prywatne. W sytuacji odwrotnej – trudności w życiu prywatnym właściciela negatywnie wpływają na zarządzanie, planowanie i podejmowanie decyzji w firmie.

Dotychczasowi klienci zgłaszali się do mnie, gdy chcieli:
– przyjrzeć się swojemu potencjałowi zawodowemu,
– poznać wartości decydujące o jakości i efektywności własnej pracy,
– znaleźć lub zmienić pracę, założyć własną firmę,
– lepiej zarządzać sobą w czasie,
– znaleźć czas, by zadbać o siebie lub swoich bliskich,
– poprawić jakość relacji, komunikację z innymi,
– efektywniej rozwiązywać konflikty,
– zwiększyć pewność siebie,
– wzmocnić asertywność,
– nauczyć się radzić sobie ze stresem,
– lepiej zarządzać swoim zespołem,
– ruszyć z miejsca, w którym mieli poczucie, że utknęli.

W coachingu osobistym pracuję z osobami, które przeżywają życiowe trudności. Pomagam im ułożyć sobie życie według ich własnych, dojrzałych zasad. Praca jest ukierunkowana na wspieranie pozytywnych zmian w życiu Klienta. U podstaw tego założenia leży przekonanie, że reorganizacja w jednych obszarach życia ma także pozytywny wpływ na inne jego sfery. Na przykład korzystne zmiany w życiu zawodowym mogą przyczynić się również do wzrostu zadowolenia w życiu osobistym.

Zakres specjalizacji w life coachingu:
– budowa pewności siebie,
– umiejętne korzystanie z własnego potencjału,
– praca z nawykami i ograniczającymi przekonaniami,
– motywowanie siebie,
– poprawa relacji lub umiejętność ich nawiązania i utrzymania,
– realizowanie swoich pasji,
– radzenie sobie ze stresem,
– wprowadzenie w życie jakiegoś projektu lub pomysłu,
– osiąganie większej równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym,
– planowanie działań, które krok po kroku przybliżą Klienta do realizacji jego celów oraz utrzymanie jego zaangażowania.

Dla kogo terapia skoncentrowana na rozwiązaniach?
Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach z powodzeniem praktykowana jest w wielu obszarach wparcia psychologicznego. Warto rozważyć skorzystanie z terapii w metodzie skoncentrowanej na rozwiązaniach, jeżeli doświadczasz:
– problemów w obszarze zdrowia psychicznego,
– uzależnienia bądź współuzależnienia,
– doznajesz przemocy lub jesteś jej sprawcą,
– doświadczyłeś sytuacji trudnej np.: utraty osoby bliskiej, wypadku, utraty pracy, kryzysu w związku itp.,
– trudności w relacji ze swoją rodziną lub partnerem/partnerką,
– trudności wychowawczych, itp.

Pracuję według reguł:
– superwizji u akredytowanych superwizorów IC, ICF, PSTTSR,
– poufności informacji,
– ustnego kontraktu zawartego z Klientem,
– zgodnie z kodeksem etycznym Izby Coachingu, International Coach Federation, Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów
Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,
– krótkoterminowości – czyli praca trwa tak szybko, jak szybko Klient coachingu/terapii jest w stanie pracować nad osiągnięciem oczekiwanego rezultatu,
– sesje trwają 60 minut.